• Jul 10 Sun 2011 11:54
 • 逃避

我在逃避

逃避那個

雪琳 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Apr 03 Sun 2011 16:09
 • 抉擇

我該怎麼辦

我該如何解決

雪琳 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 • Mar 13 Sun 2011 15:01
 • 感想

在這麼多段戀情失敗後

我不敢再談戀愛了

雪琳 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Dec 04 Sat 2010 16:01
 • 不在

如果一天

你沒有家了

雪琳 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

為何即將到手的幸福

永遠都會消失

雪琳 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 • Sep 04 Sat 2010 15:02
 • 取走

上天對我

總是不公平

雪琳 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

如果可以

我希望

雪琳 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

對你而言

我到底是什麼

雪琳 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 • Jul 11 Sun 2010 19:03
 • 拒絕

當你拒絕我時

我的心被撕裂般的痛拉扯

雪琳 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()